Για να δείτε το βιβλίο περιλήψεων πατήστε εδώ  

Υποβολή Εργασιών

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του κάτωθι link, το αργότερο μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2020. Φέτος, όλες οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως e-poster. 

Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσατε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται ως εξής: πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια ολόκληρο το μικρό όνομα (με πεζά γράμματα).
  • Το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
  • Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί  να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
  • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.
  • Ο υπεύθυνος παρουσίασης της εργασίας, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο συνέδριο. Για κάθε εργασία είναι απαραίτητη τουλάχιστον μία πληρωμένη εγγραφή.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 17-20.12.2020

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 26.10.2020

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
info@29pneumonologiko2020.gr

Downloads

Τελικό Πρόγραμμα

Βιβλίο Περιλήψεων

Ακολουθήστε μας