Επιστημονικός φορέας οργάνωσης συνεδρίου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Λ. Μεσογείων 152
Τ.Κ. 115 27 Αθήνα
Τηλ / Fax: 210 7487723
E-mail: htsinfo@hts.org.gr

 

Εταιρεία οργάνωσης συνεδρίου:

 

Professional Congress Organizer (PCO)

Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668853 - 854 -855
E-mail Γραμματείας:
info@28pneumonologiko2019.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 17-20.12.2020

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 26.10.2020

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
info@29pneumonologiko2020.gr

Downloads

Τελικό Πρόγραμμα

Βιβλίο Περιλήψεων

Ακολουθήστε μας